سیویل اجرا | مرجع مهندسی عمران http://www.civilejra.ir 2017-01-22T23:01:12+01:00 text/html 2016-10-21T10:13:37+01:00 www.civilejra.ir ادمین سایت معرفی روش های نوین وصله آرماتور ها در سازه های بتنی http://www.civilejra.ir/post/411 <div style="text-align: center; font-family: Mihan-Iransans;">معرفی روش های نوین وصله آرماتور ها در سازه های بتنی<br><img alt="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/625/1873473/655614651.png" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/625/1873473/655614651.png"><br></div> text/html 2016-10-16T10:34:04+01:00 www.civilejra.ir ادمین سایت دانلود آیین نامه 2800 ویرایش چهارم http://www.civilejra.ir/post/410 <div style="text-align: center; font-family: Mihan-Iransans;"><font size="3">دانلود آیین نامه 2800&nbsp; ویرایش چهارم <br></font><img style="width: 550px; height: 366px;" alt="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/625/1873473/ddddd.png" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/625/1873473/ddddd.png"><br></div> text/html 2016-10-13T05:51:24+01:00 www.civilejra.ir ادمین سایت دانلود جزوه تجهیز کارگاه، مهندس رضائیان فیروزآبادی http://www.civilejra.ir/post/409 <div style="text-align: center;"><img alt="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/625/1873473/ta.png" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/625/1873473/ta.png"> </div> text/html 2016-10-10T12:41:31+01:00 www.civilejra.ir ادمین سایت دانلود جزوه مقاومت مصالح ۱ – آزاد تهران جنوب http://www.civilejra.ir/post/408 <div style="text-align: center; font-family: Mihan-Iransans;">دانلود جزوه مقاومت مصالح ۱ – آزاد تهران جنوب<br><br><img style="width: 471px; height: 420px;" alt="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/625/1873473/55555515161.png" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/625/1873473/55555515161.png"><br></div> text/html 2016-10-10T06:53:14+01:00 www.civilejra.ir ادمین سایت شرح وظایف و نحوه گزارش دادن هریک از ناظرهای چهارگانه http://www.civilejra.ir/post/407 <br style="font-family: Mihan-Iransans; "><div style="text-align: center; "><img alt="http://info.donyayekar.ir/wp-content/uploads/2015/07/civil-engineer4.jpg" src="http://info.donyayekar.ir/wp-content/uploads/2015/07/civil-engineer4.jpg"><br><br><br><br><span style="font-family: Mihan-Iransans; ">شرح وظایف و نحوه گزارش دادن هریک از ناظرهای چهارگانه در صفحه۶۲ مبحث دوم مقررات ملی ساختمان آمده که به‌اختصار شرح می باشد:</span><br style="font-family: Mihan-Iransans; "> </div> text/html 2016-10-08T08:29:09+01:00 www.civilejra.ir ادمین سایت دانلود جزوه اصول مهندسی زلزله http://www.civilejra.ir/post/405 <div style="text-align: center; font-family: Mihan-Iransans;">دانلود جزوه اصول مهندسی زلزله <br><br><img style="width: 531px; height: 310px;" alt="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/625/1873473/456325698547.png" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/625/1873473/456325698547.png"><br></div> text/html 2016-10-04T01:38:14+01:00 www.civilejra.ir ادمین سایت دانلود سوالات آزمون نظام مهندسی از مبحث دوم مقررات ملی از سال 82 الی 92 http://www.civilejra.ir/post/404 <span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Mihan-Iransans; font-size: 13px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: 20px; text-align: justify; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 1; word-spacing: 0px; display: inline ! important; float: none; background-color: rgb(255, 255, 255);"><br><br></span><div style="text-align: center;"><img style="width: 582px; height: 458px;" alt="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/625/1873473/sdddsWDSWD.png" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/625/1873473/sdddsWDSWD.png"><br></div><div style="text-align: center;"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Mihan-Iransans; font-size: 13px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: 20px; text-align: justify; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 1; word-spacing: 0px; display: inline ! important; float: none; background-color: rgb(255, 255, 255);"></span><br><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Mihan-Iransans; font-size: 13px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: 20px; text-align: justify; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 1; word-spacing: 0px; display: inline ! important; float: none; background-color: rgb(255, 255, 255);"></span></div><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Mihan-Iransans; font-size: 13px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: 20px; text-align: justify; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 1; word-spacing: 0px; display: inline ! important; float: none; background-color: rgb(255, 255, 255);"><br>در ادامه سوالات آزمون نظام مهندسی از مبحث دوم مقررات ملی از سال 82 الی 92 را دانلود خواهید نمود. این مجموعه 29 صفحه ای توسط جناب مهندس سیامک حسین زاده تهیه شده است و با تشکر از ایشان تقدیم شما.</span> text/html 2016-10-02T02:55:34+01:00 www.civilejra.ir ادمین سایت کتاب ابعاد واندازه های مختلف در یک واحد مسکونی http://www.civilejra.ir/post/403 <div style="text-align: center;"><img style="font-family: Mihan-Iransans; width: 523px; height: 421px;" alt="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/625/1873473/sadafa.png" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/625/1873473/sadafa.png"><br style="font-family: Mihan-Iransans;"></div><br style="font-family: Mihan-Iransans;"><span style="font-family: Mihan-Iransans;">با سلام امروز با کتاب ابعاد واندازه های مختلف در یک واحد مسکونی در </span><a href="http://www.google.com/url?q=http://www.civilejra.ir/&amp;sa=U&amp;ved=0ahUKEwi_lN2hwLvPAhVIL8AKHaq1AbIQFggUMAA&amp;usg=AFQjCNGklUOfsWk5VUHM11PhEExL9qM4FA" target="" title="">سایت سیویل اجرا</a><span style="font-family: Mihan-Iransans;"> در خدمت شما هستیم که میتوانید در ادامه دانلود فرمایید.</span><br style="font-family: Mihan-Iransans;"> text/html 2016-10-02T02:31:09+01:00 www.civilejra.ir ادمین سایت پایان زندگی قالب های فلزی و تولد قالب های پلاستیکی http://www.civilejra.ir/post/402 <span style="font-family: Mihan-Iransans;">پایان زندگی قالب های فلزی و تولد قالب های پلاستیکی</span><br style="font-family: Mihan-Iransans;"><br style="font-family: Mihan-Iransans;"><div style="text-align: center;"><img style="width: 518px; height: 453px;" alt="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/625/1873473/1111111111111.png" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/625/1873473/1111111111111.png"><br style="font-family: Mihan-Iransans;"></div><span style="font-family: Mihan-Iransans;"><br>به وسیله تکنولوژی پیشرفته تولید قالب های پلاستیکی اجرای هرچه سریع تر پروژه های بتنی امکان پذیر شده است و سطوح کاملاً صاف و تمیز بتن امکان استفاده بصورت نمایان از دیوارها و سقف های بتنی را فراهم می آورد که در پایین آوردن قیمت تمام شده پروژه بسیار موثر است.</span><br style="font-family: Mihan-Iransans;"><br style="font-family: Mihan-Iransans;"><br style="font-family: Mihan-Iransans;"><br style="font-family: Mihan-Iransans;"><span style="font-family: Mihan-Iransans;"></span><br style="font-family: Mihan-Iransans;"> text/html 2016-09-28T08:26:29+01:00 www.civilejra.ir ادمین سایت لیست بهترین کانال های عمران و معماری در تلگرام http://www.civilejra.ir/post/401 <div style="text-align: center; font-family: Mihan-Iransans; ">لیست بهترین کانال های عمران و معماری در تلگرام&nbsp; <br><br><br><a href="http://www.google.com/url?q=https://mag.digikala.com/%25D9%2585%25D9%2582%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2587-article/%25D8%25AF%25D8%25B1%25D8%25B3%25DB%258C-%25DA%25A9%25D9%2587-%25D8%25A8%25D8%25A7%25DB%258C%25D8%25AF-%25D8%25A7%25D8%25B2-%25D8%25AA%25D9%2584%25DA%25AF%25D8%25B1%25D8%25A7%25D9%2585-%25DA%25AF%25D8%25B1%25D9%2581%25D8%25AA/&amp;sa=U&amp;ved=0ahUKEwijx7b3gLLPAhUJI8AKHf1rBJIQwW4IGDAB&amp;usg=AFQjCNE9RSDW9r3JicdTF2IT4Dc6OYRBeQ"><img src="http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTKLHsRK327enARAeLwsTsHI_mXyWK7-VKv0h2qdKWtOMqq5Bm_DIYSFOc" alt="Image result for ‫تلگرام‬‎" width="144" height="91"></a><br><br><br><span style="color: rgb(51, 51, 255);">برای عضویت در هر کدام روی متن آن کلیک کنید</span><br><br><br><div style="text-align: right; "><br></div></div> text/html 2016-09-28T06:54:37+01:00 www.civilejra.ir ادمین سایت دانلود کتاب جدول اشتال مقاطع فولادی http://www.civilejra.ir/post/400 <div style="text-align: center;"><img alt="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/625/1873473/555555555555.png" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/625/1873473/555555555555.png"> </div> text/html 2016-09-27T09:00:12+01:00 www.civilejra.ir ادمین سایت دانلود پروژه طراحی لرزه ای قاب های خمشی فولادی ستون درختی http://www.civilejra.ir/post/399 <div style="text-align: center;"><div style="text-align: right;"><span style="font-family: Mihan-Iransans;">در ادامه پروژه طراحی لرزه ای قاب های خمشی فولادی ستون درختی را دانلود خواهید نمود. این پروژه 64 صفحه ای توسط مهندس مهدی بشارتی از دانشجویان دانشگاه باهنر کرمان انجام شده است. </span><br><span style="font-family: Mihan-Iransans;"></span></div><span style="font-family: Mihan-Iransans;"><br></span><img style="width: 498px; height: 419px;" alt="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/625/1873473/481516515.png" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/625/1873473/481516515.png"></div> text/html 2016-09-26T08:25:00+01:00 www.civilejra.ir ادمین سایت نقش آرماتور در سازه های بتنی http://www.civilejra.ir/post/398 <div style="text-align: center; font-family: Mihan-Iransans;"><img style="width: 464px; height: 369px; " alt="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/625/1873473/sazebdf.png" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/625/1873473/sazebdf.png"><br><br>با سلام خدمت کاربران <a href="http://www.google.com/url?q=http://www.civilejra.ir/&amp;sa=U&amp;ved=0ahUKEwiMoZ3r_azPAhVJrRoKHUeLBzsQFggUMAA&amp;usg=AFQjCNGklUOfsWk5VUHM11PhEExL9qM4FA" target="_blank" title="">سیویل اجرا </a>امروز با فایل نقش آرماتور در سازه های بتنی&nbsp; در خدمت شما هستیم که در ادامه میتوانید دانلود فرمایید.<br><br><br></div> text/html 2016-09-23T02:29:14+01:00 www.civilejra.ir ادمین سایت سمینار برسی روشها ایمنی و تخریب در ساختمان ها http://www.civilejra.ir/post/397 <br style="font-family: Mihan-Iransans;"><div style="text-align: center;"><img style="width: 611px; height: 458px;" alt="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/625/1873473/584566.png" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/625/1873473/584566.png"><br style="font-family: Mihan-Iransans;"></div><span style="font-family: Mihan-Iransans;"><br>با سلام امروز با&nbsp; سمینار برسی روشها ایمنی و تخریب در </span><a href="http://www.civilejra.ir/" target="" title="">ساختمان</a><span style="font-family: Mihan-Iransans;"> هادر خدمت شما هستیم . این سمینار توسط مهندس امید رضا ریاحی ارئه شده است .</span><span style="font-family: Mihan-Iransans;"> در ادامه میتوانید دانلود فرمایید. </span><br style="font-family: Mihan-Iransans;"> text/html 2016-09-21T05:51:01+01:00 www.civilejra.ir ادمین سایت دانلود جزوه کف سازی بصورت مصور http://www.civilejra.ir/post/396 <div style="text-align: right; font-family: Mihan-Iransans;"><br><div style="text-align: center;"><img style="width: 513px; height: 383px; " alt="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/625/1873473/1645415614.png" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/625/1873473/1645415614.png"><br></div><br> باسلام خدمت کاربران گرامی امروز براتون درسایت <a href="http://www.civilejra.ir/" target="" title="">سیویل اجرا </a>جزوه کف سازی رو آماده کرده ایم که مصور مراحل کف سازی در آن بیان شده است . در پایین میتوانید دانلود کنید.<br></div>